--Quảng cáo---
--Quảng cáo---

Việt Nam được hỗ trợ không hoàn lại 86,3 triệu USD trong lĩnh vực năng lượng

H. MINH - 06:44 11/03/2021

(khoahocdoisong.vn) - Ngân hàng Thế giới (WB), thay mặt cho Quỹ Khí hậu xanh (GCF), vừa ký hiệp định viện trợ không hoàn lại trị giá 11,3 triệu USD với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

GCF cũng hỗ trợ tài chính, bao gồm một khoản bảo lãnh trị giá 75 triệu USD.

Trong đó, hơn 8,3 triệu USD được hỗ trợ xây dựng năng lực cho khu vực tư nhân trong nhận diện, thẩm định và thực hiện các dự án tiết kiệm năng lượng. Hợp phần này cũng sẽ cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho Bộ Công Thương và các cơ quan hữu quan để cải tiến chính sách, quy định và tạo lập một môi trường thuận lợi để thúc đẩy phát triển thị trường tiết kiệm năng lượng tại Việt Nam.

Phần viện trợ còn lại sẽ được dùng để thiết lập quỹ chia sẻ rủi ro để cung cấp bảo lãnh tín dụng một phần, hỗ trợ cho các ngân hàng thương mại trong nước quản lý rủi ro khi cho vay các dự án tiết kiệm năng lượng.


(0) Bình luận
Nổi bật Khoa học & Đời sống
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---