• Viện KSND TP. HCM

Bà Phương Hằng đang bị tạm giam hay đã được tại ngoại?
Đời sống- PV - 13:57 25/03/2022
Trên mạng đang lan truyền thông tin bà Nguyễn Phương Hằng đã được tại ngoại. Nhưng sự thực như thế nào?
--Quảng cáo---