Video hướng dẫn thực hiện xét nghiệm với người đi lại giữa các vùng

Không chỉ định xét nghiệm với việc đi lại của người dân. Người tiêm đủ vắc xin chỉ xét nghiệm khi có yêu cầu điều tra dịch tễ...
Video: 5 điểm mới hướng dẫn thực hiện xét nghiệm với người đi lại giữa các vùng
Theo Đời sống
back to top