Vì sao gã đàn ông phóng hoả làm 3 người chết?

Phan Văn Quang, tức Chín Cụt, 55 tuổi, cho rằng người phụ nữ 35 tuổi xinh đẹp đã "phụ tình" nên thù hận, mang xăng đốt phòng trọ khiến chị và 2 cháu nhỏ chết.

<div> <ul class="list-news hidden" data-campaign="Box-Related"> <li data-id="4114592"><span><a class="count_cmt" href="https://vnexpress.net/ba-nguoi-chet-nghi-bi-phong-hoa-4114404.html#box_comment_vne" style="white-space: nowrap; display: none;"><svg class="ic ic-comment"><use _xlink3a_href="#Comment-Reg"></use></svg></a></span></li> </ul> <figure class="tplCaption" data-size="true" itemprop="associatedMedia image" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject">&nbsp;</figure> </div> <meta content="https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/06/13/chi-n-cu-t-2-4512-1592041342.jpg?w=0&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=FEDbAMe-V_CillNgMTsw4g" itemprop="url" /> <meta content="1200" itemprop="width" /> <meta content="900" itemprop="height" /> <meta content="" itemprop="href" /> <div><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2020/06/13/i1-vnexpress-vnecdn-net_chi-n-cu-t-2-4512-1592041342.jpg 1x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/06/13/chi-n-cu-t-2-4512-1592041342.jpg?w=1020&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=1&amp;fit=crop&amp;s=I4oVtmFKpEOJmenxv80djg 1.5x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/06/13/chi-n-cu-t-2-4512-1592041342.jpg?w=680&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=sPW0dLtYOsiITe2Tz_Sbkw 2x" /><img alt="Phan Văn Quang bị di lý về Công an TP HCM sáng nay. Ảnh: Cảnh sát cung cấp." src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/13/i1-vnexpress-vnecdn-net_chi-n-cu-t-2-4512-1592041342.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p><em>Phan Văn Quang bị di l&yacute; về C&ocirc;ng an TP HCM s&aacute;ng nay. Ảnh: Cảnh s&aacute;t cung cấp.</em></p> </figcaption> <p>16h ng&agrave;y 13/6, C&ocirc;ng an TP HCM họp b&aacute;o th&ocirc;ng tin việc bắt Phan Văn Quang (qu&ecirc; Long An) - nghi phạm ph&oacute;ng hoả khiến chị Đ&agrave;o Thị Dứng, 35 tuổi, qu&ecirc; An Giang, c&ugrave;ng con trai v&agrave; ch&aacute;u trai (12-13 tuổi) tử vong.</p> <p>Quang bị khởi tố tội <em>Giết người </em>với h&agrave;ng loạt t&igrave;nh tiết tăng nặng<em>. </em>&quot;Bước đầu hắn khai động cơ g&acirc;y &aacute;n<em> </em>do m&acirc;u thuẫn c&aacute; nh&acirc;n&quot;, thượng t&aacute; Nguyễn Thế L&acirc;m (Ph&oacute; Ph&ograve;ng Tham mưu C&ocirc;ng an TP HCM) n&oacute;i.</p> <p>Những người biết chuyện cho rằng Quang v&agrave; nạn nh&acirc;n c&oacute; quan hệ t&igrave;nh cảm. &Ocirc;ng ta thường đến giao tr&aacute;i c&acirc;y cho chị Dứng b&aacute;n. Thời gian gần đ&acirc;y, hai người thường xảy ra c&atilde;i v&atilde;. &quot;Ch&uacute;ng t&ocirc;i đang tiếp tục khai th&aacute;c&quot;, &ocirc;ng L&acirc;m cho biết.</p> <figure class="tplCaption" data-size="true" itemprop="associatedMedia image" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject">&nbsp;</figure> <meta content="https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/06/13/phonghoadotnha2-3587-1592032230.jpg?w=0&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=7fG8Fcn0wjPrIPZeHuRE4g" itemprop="url" /> <meta content="1200" itemprop="width" /> <meta content="684" itemprop="height" /> <meta content="" itemprop="href" /> <div><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2020/06/13/i1-vnexpress-vnecdn-net_phonghoadotnha2-3587-1592032230.jpg 1x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/06/13/phonghoadotnha2-3587-1592032230.jpg?w=1020&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=1&amp;fit=crop&amp;s=w2YhE71jYhLcd1IGmmNltg 1.5x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/06/13/phonghoadotnha2-3587-1592032230.jpg?w=680&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=K5p01obHvoxk8YoTuBA48g 2x" /><img alt="Căn phòng trọ sau đám cháy. Ảnh: Quốc Thắng." src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/13/i1-vnexpress-vnecdn-net_phonghoadotnha2-3587-1592032230.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p>Căn ph&ograve;ng trọ sau đ&aacute;m ch&aacute;y. Ảnh: <em>Quốc Thắng.</em></p> </figcaption> <p>Theo điều tra, Ch&iacute;n y&ecirc;u thầm chị Dứng, sau thời gian bỏ mối tr&aacute;i c&acirc;y để chị n&agrave;y b&aacute;n ở chợ C&acirc;y Da S&agrave;. Tuy nhi&ecirc;n, người phụ nữ kh&ocirc;ng c&oacute; t&igrave;nh cảm với hắn.</p> <p>Cho rằng chị Dứng từ chối t&igrave;nh y&ecirc;u của m&igrave;nh bởi đ&atilde; c&oacute; người kh&aacute;c, Ch&iacute;n Cụt l&ecirc;n kế hoạch trả th&ugrave;, đốt ph&ograve;ng trọ số 10 của mẹ con chị tr&ecirc;n đường 21E, quận B&igrave;nh T&acirc;n.</p> <p>Gần 2h ng&agrave;y 12/6, Ch&iacute;n Cụt mang theo hai can xăng v&agrave; một số vật dụng,&nbsp;chạy xe m&aacute;y đến khu trọ. Hắn lấy c&aacute;c th&ugrave;ng xốp xếp trước cửa ph&ograve;ng chị Dứng, đổ xăng theo khe cửa v&agrave;o trong rồi ch&acirc;m lửa. Lửa phụt l&ecirc;n, b&eacute;n v&agrave;o ch&acirc;n, hung thủ bỏ xe tại hiện trường, chạy bộ tho&aacute;t th&acirc;n.</p> <p>Lửa lan nhanh v&agrave;o ph&ograve;ng trọ, ch&aacute;y nổ xe m&aacute;y của nạn nh&acirc;n. Kh&oacute;i lửa bao tr&ugrave;m căn ph&ograve;ng trọ 12 m2 khiến người d&acirc;n kh&ocirc;ng thể cứu chữa. Khi lực lượng chức năng ph&aacute; được cửa, chị Dứng đ&atilde; chết trong nh&agrave; vệ sinh, con v&agrave; ch&aacute;u của chị tử vong tr&ecirc;n g&aacute;c.</p> <figure class="item_slide_show clearfix"> <div>Vụ &aacute;n đặc biệt nghi&ecirc;m trọng n&ecirc;n ngay s&aacute;ng 12/6, đại t&aacute; Đinh Thanh Nh&agrave;n (Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng an TP HCM) c&ugrave;ng Cục Ph&oacute; H&igrave;nh sự - đại t&aacute; Nguyễn Ngọc Phương, họp &aacute;n. H&agrave;ng chục trinh s&aacute;t C&ocirc;ng an TP HCM phối hợp quận B&igrave;nh T&acirc;n truy l&ugrave;ng thủ phạm.</div> </figure> <p>Từ h&igrave;nh ảnh camera an ninh ghi nhận được, đến 8h30 h&ocirc;m nay, trinh s&aacute;t phối hợp C&ocirc;ng an Tiền Giang bắt Quang tại x&atilde; T&acirc;n B&igrave;nh Thạnh, huyện Chợ Gạo, Tiền Giang.</p> <p>Cơ quan điều tra đang mở rộng vụ &aacute;n.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

Theo vnexpress.net
back to top