• vi khuan

Siêu giun Zophobas morio có khả năng tiêu hóa rác thải nhựa
Khoa học- Thái Bằng - 09:00 17/06/2022
Các nhà sinh vật học đã phát hiện, Siêu giun Zophobas morio có khả năng ăn được rác thải nhựa, sử dụng vi khuẩn tiết ra enzime trong cơ thể. Đây có thể là giải pháp phân hủy sinh học, giải quyết vấn đề rác thải nhựa toàn cầu.
--Quảng cáo---