• Vệ tinh NanoDragon

Vệ tinh NanoDragon chưa có tín hiệu, tính đến nhiều tình huống xảy ra
Khoa học- Nguyên Khôi - 16:49 02/12/2021
Sau 23 ngày trên quỹ đạo, vệ tinh NanoDragon chưa có tín hiệu gửi về mặt đất.
--Quảng cáo---