• ve sinh

Hà Nội chỉ đạo 6 sở, ngành rà soát việc đấu thầu, đặt hàng thu gom rác
Thời sự- Thu Đông - 14:15 14/10/2021
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Trọng Đông vừa đồng ý với đề xuất của Sở Xây dựng triển khai thực hiện rà soát, đánh giá việc đấu thầu, đặt hàng dịch vụ thu gom rác thải sinh hoạt.
--Quảng cáo---