• vat lieu

Vật liệu carbon mới, có những tính chất tốt hơn graphene
Khoa học- Thái Bằng - 07:26 25/05/2022
Trong hơn một thập kỷ, các nhà khoa học nỗ lực tìm giải pháp tổng hợp một dạng vật liệu carbon mới, được gọi là graphyne nhưng chưa có kết quả. Một nghiên cứu mới của Đại học Colorado Boulder đã thành công tổng hợp vật liệu này.
--Quảng cáo---