• vận tải biển

Kiến nghị giảm một loạt phí vận tải biển để bình ổn giá cước
Kinh tế- Lê Phượng - 15:45 22/03/2022
Cục Hàng hải Việt Nam cho biết, giá nhiên liệu tăng sẽ tác động lớn đến hoạt động của doanh nghiệp và giá vận tải.
--Quảng cáo---