• van hanh

Nút thắt về tiêu chuẩn của dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông: Giải pháp nào tháo gỡ?
Thời sự- QUÝ NGUYỄN - 07:47 15/06/2021
Sự vênh nhau giữa tiêu chuẩn Trung Quốc và tiêu chuẩn châu Âu đang khiến dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông bị mắc kẹt. Các chuyên gia cho rằng, việc quan trọng lúc này là tìm cách mở nút thắt này chứ không phải đổ lỗi cho nhau.
--Quảng cáo---