• vắc- xin

Nhiều tỉnh đề nghị không nhận hoặc điều chuyển vắc xin Covid được phân bổ
Khỏe- Khánh Thủy - 14:25 25/05/2022
Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương ghi nhận nhiều địa phương đăng ký chưa đầy đủ số lượng cần tiêm chủng Covid trong tháng 5 và 6, một số tỉnh đề nghị không nhận hoặc điều chuyển vắc xin được phân bổ.
--Quảng cáo---