• va chạm ô tô

3 phụ nữ trẻ đi xe máy cùng tử nạn sau va chạm với ô tô
Nóng- Nguyễn Trường - 11:32 15/09/2020
3 phụ nữ trẻ đi xe máy kẹp 3, xảy ra va chạm với xe ô tô 7 chỗ khiến cả 3 cùng tử vong.
--Quảng cáo---