• uống thuốc tự tử trước mặt hiệu trưởng

Bị buộc thôi việc, cô giáo uống thuốc tự tử trước mặt hiệu trưởng tiếp tục kiện trường ra tòa
Giáo dục- Lê Cường - 14:49 11/01/2022
Bị buộc thôi việc, cô giáo uống thuốc tự tử trước mặt hiệu trưởng tiếp tục làm đơn kiện nhà trường ra tòa.
--Quảng cáo---