• ung thu tre em

Những dấu hiệu phát hiện sớm trẻ bị ung thư
Khỏe- ThS. BS Nguyễn Quốc Dũng (Bệnh Viện K) - 14:00 28/11/2021
Nếu ung thư được phát hiện sớm, trẻ có nhiều cơ hội được cứu sống.
  • Cách nhận biết ung thư ở trẻ em
    Bác sĩ của bạn- 15:00 09/01/2018
    Mỗi loại ung thư ở trẻ em có các dấu hiệu và biểu hiên riêng tùy vào dạng bệnh và vị trí trong cơ thể, nhưng 85% trẻ ung thư có dấu hiệu gợi ý. Vì vậy, nhận biết sớm các dấu hiệu chung và dấu hiệu đặc thù sẽ giúp trẻ điều trị có kết quả.
--Quảng cáo---