• UBND TP.Hà Nội

Tân Chủ tịch UBND TP Hà Nội cam kết ưu tiên 3 đột phá
Thời sự- Vân Bùi - 17:35 22/07/2022
Tân Chủ tịch UBND TP Hà Nội nêu rõ, sẽ ưu tiên tạo đột phá trên 3 lĩnh vực: Ưu tiên hiện đại hóa, phát triển nhanh và đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, xây dựng các công trình tiêu biểu, mang đặc trưng của Thủ đô.
--Quảng cáo---