• ubnd tinh vinh phuc

Tam Đảo nhan nhản công trình xây sai phép, Bộ Xây dựng yêu cầu kiểm tra
Bạn đọc- Hồng Khanh - 05:39 01/12/2020
Thanh tra Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc kiểm tra, xử lý theo phản ánh của báo chí.
--Quảng cáo---