• UAV nhỏ

Rheinmetall giới thiệu hệ thống phòng không tự động Skynex trên xe vận tải bánh hơi
Khoa học và Quân sự- Thái Bằng - 20:05 10/11/2021
(khoahocdoisong.vn) - Công ty công nghiệp quốc phòng Đức Rheinmetall, chuyên sâu về Hệ thống chiến đấu, Giải pháp điện tử và Xe cơ giới bánh, các giải pháp cơ động cao và an ninh an ninh quốc phòng công bố video giới thiệu hệ thống phòng không Skynex.
--Quảng cáo---