• u nhú tiền đình

U nhú tiền đình
Bác sĩ của bạn- Thúy Nga (ghi) - 19:20 14/09/2021
U nhú tiền đình hiện diện từ 10 - 30% ở của bộ phận sinh dục nữ. Nó không phải là một bệnh, không cần điều trị y tế và không lây nhiễm.
--Quảng cáo---