• tuyen sinh lien thong

Trường Đại học Y Dược – Đại học Thái Nguyên: Đón đầu chính sách hay chiêu trò “lách luật”?
Bạn đọc- Hoa Vinh - Nhã Linh - 05:20 04/11/2020
(khoahocdoisong.vn) - Luật Giáo dục 2019 chưa có hiệu lực, các thông tư, nghị định, quyết định chưa hướng dẫn cụ thể về đối tượng tuyển sinh liên thông có bằng đại học khác. Nhưng, năm 2020 Trường Đại học Y Dược – Đại học Thái Nguyên (Trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên) đã tuyển sinh và đào tạo đối tượng này. Vậy, Trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên đang "lách luật" hay "đón đầu chính sách" trong công tác tuyển sinh liên thông năm 2020 - 2021.
--Quảng cáo---