Phát hiện một biến thể HIV mới có độc lực cao ở Hà Lan

Phát hiện một biến thể HIV mới có độc lực cao ở Hà Lan

Những lo ngại của các nhà khoa học về những đột biến gene có thể sẽ phát sinh với virus HIV đã được xác nhận với việc phát hiện ra một chủng HIV mới, có độc lực cao ở Hà Lan, trong một nghiên cứu do các khoa học từ Viện Dữ liệu lớn thuộc Đại học Oxford dẫn đầu. Kết quả được công bố trên Tạp chí Science .
back to top