Trụ sở Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Thanh tra Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam: Đụng đâu sai đó?

Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Thông báo kết luận thanh tra số 638/TB-KLTT về công tác quản lý tài chính, tài sản công, thực hiện các dự án đầu tư; tổ chức hợp tác nghiên cứu, đào tạo, liên kết đào tạo và cấp bằng thạc sĩ, tiến sĩ của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam giai đoạn 2015 - 2019. Nhiều sai phạm tại Viện được chỉ rõ.
Hà Giang thanh tra các đơn vị mua kit xét nghiệm Việt Á

Hà Giang thanh tra các đơn vị mua kit xét nghiệm Việt Á

Hà Giang đang thanh tra các đơn vị liên quan đến việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, thuốc phòng, chống dịch Covid-19 của Công ty Việt Á với số tiền nhiều tỷ đồng. Dự kiến cuối tháng 3/2022 sẽ có kết luận để báo cáo Thanh tra Chính phủ.
Yêu cầu bộ ngành, địa phương báo cáo thanh tra mua kit xét nghiệm Covid-19

Yêu cầu báo cáo thanh tra mua kit xét nghiệm Covid-19

Ngày 11/3, ông Đặng Công Huẩn, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, vừa ký văn bản gửi các bộ ngành, UBND các địa phương yêu cầu báo cáo kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng quý I/2022.
back to top