Chống thất thu thuế trên nền tảng số xuyên biên giới

Chống thất thu thuế trên nền tảng số xuyên biên giới

Thảo luận tại Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV, nhiều đại biểu bày tỏ lo lắng về tình trạng gian lận kê khai, trốn thuế trong thương mại điện tử và kinh doanh trên nền tảng số xuyên biên giới. Có ý kiến cho rằng, nên trao quyền điều tra cho cơ quan thuế để chống thất thu.
Facebook bổ sung các tính năng mới trên Instagram.

Facebook bổ sung các tính năng mới trên Instagram

Sau khi các tài liệu bị rò rỉ được công bố cho The Wall Street Journal, Thượng viện Hoa Kỳ đã triệu tập Facebook để điều trần với tiêu đề Bảo vệ trẻ em trực tuyến để chống lại các tác động tiêu cực của mạng xã hội.
back to top