Kính thực tế ảo (VR): Dùng sai… hại mắt

Kính thực tế ảo (VR): Dùng sai… hại mắt

Kính thực tế ảo được bán tràn lan trên thị trường, được coi là phương tiện giải trí thời thượng thu hút trẻ em. Nhiều phụ huynh cho con sử dụng, mà không lường trước được các tác hại, đặc biệt là những vấn liên quan đến sức khỏe mắt.
back to top