Mơ gia nhập NATO, Ukraina muốn mua Iron Dome của Israel

Mơ gia nhập NATO, Ukraina muốn mua Iron Dome của Israel

Ukraine đang nỗ lực thực hiện các động thái ngoại giao để gia nhập NATO. Giới lãnh đạo Ukraine cho rằng sẽ mất nhiều thời gian, nhưng quá trình này cần phải thúc đẩy mạnh mẽ. Một trong những "chìa khóa" để thực hiện chiến lược gia nhập NATO, là hệ thống Iron Dome của Israel.
back to top