“Bệnh viện 3 không” giảm áp lực, tăng tiện ích

“Bệnh viện 3 không” giảm áp lực, tăng tiện ích

Hệ sinh thái y tế số ứng dụng công nghệ 4.0 sẽ tác động đến lĩnh vực y tế, định hình nên khái niệm “bệnh viện 3 không”: Không giấy tờ, không xếp hàng, không thanh toán bằng tiền mặt trong thời gian tới. Y tế số đang giúp giảm rủi ro lây nhiễm, tăng tiện ích chăm sóc sức khỏe người dân.
back to top