Phải làm rõ giá điện gồm những cái gì

Phải làm rõ giá điện gồm những cái gì

Theo ông Ngô Đức Lâm, nguyên Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường Công nghiệp, Bộ Công thương, tình trạng độc quyền dẫn đến cửa quyền trong ngành điện đã tồn tại quá lâu, những yếu tố cần minh bạch để có giá điện hợp lý vẫn chưa được làm rõ nên người dân chưa đồng thuận, còn nhiều thắc mắc trong cách tính giá điện.
back to top