Facebook bổ sung các tính năng mới trên Instagram.

Facebook bổ sung các tính năng mới trên Instagram

Sau khi các tài liệu bị rò rỉ được công bố cho The Wall Street Journal, Thượng viện Hoa Kỳ đã triệu tập Facebook để điều trần với tiêu đề Bảo vệ trẻ em trực tuyến để chống lại các tác động tiêu cực của mạng xã hội.
back to top