Nguy cơ HUD sử dụng vốn nhà nước thiếu hiệu quả

Nguy cơ HUD sử dụng vốn nhà nước thiếu hiệu quả

Theo Kiểm toán Nhà nước kết luận, quy mô sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) ngày càng giảm. Năm 2020, lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ từ hoạt động chính là kinh doanh bất động sản chỉ đạt 85,07% so năm 2019; luân chuyển hàng tồn kho chậm, vòng quay sử dụng tổng tài sản còn thấp.
Hai 'ông lớn' của Bộ Xây dựng buộc phải cổ phần hóa trong năm 2020

Hai 'ông lớn' của Bộ Xây dựng buộc phải cổ phần hóa trong năm 2020

Bộ Xây dựng cho biết, Bộ đã rà soát, điều chỉnh tiến độ và đề xuất được Thủ tướng chấp thuận phê duyệt danh mục doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa đến hết năm 2020. Theo đó, Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị (Hud) và Tổng công ty Xi măng (Vicem) thực hiện cổ phần hóa trong năm nay.
back to top