Năm 2022 trung bình phụ nữ được khám thai 4 lần

Năm 2022 trung bình phụ nữ được khám thai 4 lần

Vụ chăm sóc Sức khỏe Bà mẹ - trẻ em (Bộ Y tế) cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2022, các chỉ tiêu cơ bản phản ánh chất lượng chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em, sức khỏe sinh sản đều được duy trì, trong đó nhiều chỉ số đã đạt tốt hơn so với cùng kỳ năm 2021.
back to top