• tự chăm sóc mình

F0 tự chăm sóc mình tại nhà như thế nào?
Khỏe- An Quý - 17:00 06/12/2021
Phòng Nghiệp vụ Dược, Sở Y tế TPHCM, hướng dẫn bệnh nhân F0 cần sử dụng nước muối sinh lý (dung dịch natri clorid 0,9%) để súc miệng, xịt, rửa mũi hoặc sử dụng nước súc miệng, sát khuẩn hầu họng nhiều lần trong ngày.
--Quảng cáo---