Từ 21/5: Có thể ngồi nhà làm thủ tục cho xe hết niên hạn

Theo thông tư số 15/2022 của Bộ Công an, chủ xe có thể làm thủ tục dừng hoạt động xe ô tô hết niên hạn sử dụng qua mạng, kết hợp gửi nộp giấy đăng ký, biển số xe qua đường bưu chính hoặc nộp trực tiếp tại công an cấp xã.

Cụ thể, từ ngày 21/5, chủ xe phương tiện có thể đăng nhập vào Cổng dịch vụ công Bộ Công an, Cổng dịch vụ công quốc gia để kê khai thông tin của xe, chủ xe vào Giấy chứng nhận thu hồi đăng ký xe, biển số xe điện tử.

Bên cạnh đó, người dân được lựa chọn hình thức nộp trực tiếp hoặc sử dụng dịch vụ bưu chính công ích để chuyển phát giấy đăng ký, biển số xe cho cơ quan đăng ký xe hoặc Công an cấp xã nơi chủ xe có trụ sở hoặc thường trú để nhận kết quả và xác thực việc thu hồi.

Giám đốc Công an cấp tỉnh căn cứ điều kiện cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin tại địa phương, sau khi thống nhất với Cục Cảnh sát giao thông, triển khai thực hiện thu hồi đăng ký, biển số xe hết niên hạn, xe không sử dụng được theo phương thức trên trước ngày 31/12/2022.

Công an cấp xã nơi chủ xe cư trú thông báo sẽ tiến hành thu hồi đăng ký, biển số xe và gửi cho cơ quan quản lý đăng ký xe.

Theo Nghị định 100/2019 của Chính phủ ban hành, trường hợp chủ phương tiện không chấp hành việc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số bị phạt 2 - 4 triệu đồng (chủ xe cá nhân) và 4 - 8 triệu đồng (chủ xe là tổ chức).

Ngoài ra, trường hợp xe đã hết niên hạn tham gia giao thông đường bộ, người điều khiển phương tiện bị phạt 4 - 6 triệu đồng, tước Giấy phép lái xe (GPLX) 1 - 3 tháng và tịch thu phương tiện.

Theo Đời sống
back to top