• trưởng ngành

Chính phủ có 12 Bộ trưởng, trưởng ngành mới
Thời sự- Hoàng Thùy - 10:30 08/04/2021
Các đại biểu thông qua nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm 12 Bộ trưởng, trưởng ngành, trong đó có các Bộ trưởng Quốc phòng, Ngoại giao, sáng 8/4.
--Quảng cáo---