Trung úy công an thử súng khiến nam sinh viên thiệt mạng

Trung úy công an ở Hà Nội mang súng nén hơi ra quán nước để thử khiến một nam sinh viên thiệt mạng.

<div> <figure class="video cms-video" data-video-src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/IeP0jb79yHA/7817fe97d4d93d8764c8/f6a5551e0a5ae304ba4b/720/6b9dc24c8b03625d3b12.mp4?authen=exp=1604573810~acl=/IeP0jb79yHA/*~hmac=92fd172abb7355243c94401a7ce4fe72" false="" source-url="/video-camera-an-ninh-ghi-lai-canh-nam-sinh-dai-hoc-gtvt-trung-dan-post1149169.html"> <div class="video-container formatted"> <video allowads="true" aspect="16:9" controls="controls" fullwidthmode="false" mediaid="6b9dc24c8b03625d3b12" muted="" onlyvietnam="false" playsinline="" poster="https://znews-photo.zadn.vn/w660/Uploaded/qxwpzdjwp/2020_11_03/ns169.jpg" preload="none" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/XTeHKOngH4U/5b6f39ee13a0fafea3b1/1baa5c100354ea0ab345/480/6b9dc24c8b03625d3b12.mp4?authen=exp=1604573810~acl=/XTeHKOngH4U/*~hmac=314063ec5516c7dc341b5d9e03c8a286" theatermode="false" watermark="false"><source label="Auto" src="https://znews-mcloud-mpl-s2.zadn.vn/B-Z_vcDwiqU/whls/vod/0/NrfR2pfFHKLbPMQRnKK/6b9dc24c8b03625d3b12.m3u8?authen=exp=1604530610~acl=/B-Z_vcDwiqU/*~hmac=a90aecbab0fdd17453abc19df501d1c2" type="application/x-mpegURL" /><source label="SD" res="480" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/XTeHKOngH4U/5b6f39ee13a0fafea3b1/1baa5c100354ea0ab345/480/6b9dc24c8b03625d3b12.mp4?authen=exp=1604573810~acl=/XTeHKOngH4U/*~hmac=314063ec5516c7dc341b5d9e03c8a286" type="video/mp4" /><source label="HD" res="720" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/IeP0jb79yHA/7817fe97d4d93d8764c8/f6a5551e0a5ae304ba4b/720/6b9dc24c8b03625d3b12.mp4?authen=exp=1604573810~acl=/IeP0jb79yHA/*~hmac=92fd172abb7355243c94401a7ce4fe72" type="video/mp4" /></video> </div> <figcaption> <p><strong><span>Camera an ninh ghi lại cảnh nam sinh Đại học GTVT tr&uacute;ng đạn</span></strong> Nam sinh 21 tuổi đang d&ugrave;ng điện thoại trước ng&ocirc;i nh&agrave; ở H&agrave; Nội th&igrave; tr&uacute;ng đạn v&agrave; tử vong sau đ&oacute;. Người nổ s&uacute;ng được x&aacute;c định l&agrave; cựu c&ocirc;ng an.</p> </figcaption> </figure> <p style="text-align: justify;">Chiều 3/11, thiếu tướng T&ocirc; &Acirc;n X&ocirc;, Ch&aacute;nh văn ph&ograve;ng Bộ C&ocirc;ng an, cho biết một trung &uacute;y c&ocirc;ng an li&ecirc;n quan đến vụ nổ s&uacute;ng khiến nam sinh vi&ecirc;n Đại học Giao th&ocirc;ng Vận tải tử vong.</p> <p style="text-align: justify;">Theo tướng X&ocirc;, người n&agrave;y l&agrave; trung &uacute;y Nguyễn Xu&acirc;n T. (29 tuổi, c&ocirc;ng t&aacute;c ở một huyện ngoại th&agrave;nh <span>H&agrave; Nội</span>). &quot;C&ocirc;ng an H&agrave; Nội đ&atilde; ra quyết định tước danh hiệu C&ocirc;ng an Nh&acirc;n d&acirc;n đối với trung &uacute;y T.&quot;, người ph&aacute;t ng&ocirc;n Bộ C&ocirc;ng an cho hay.</p> <table> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"><img alt="Sinh vien Dai hoc GTVT tu vong anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/03/znews-photo-zadn-vn_trung_dan.jpg" title="Sinh viên Đại học GTVT tử vong ảnh 1" /><em> </em></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p style="text-align: center;"><em>Nạn nh&acirc;n trước khi bị tr&uacute;ng đạn. Ảnh cắt từ clip.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">Theo &ocirc;ng X&ocirc;, trước khi xảy ra vụ &aacute;n, anh T. mua s&uacute;ng bắn chim (dạng s&uacute;ng n&eacute;n hơi) tr&ecirc;n mạng x&atilde; hội.</p> <p style="text-align: justify;">Tối 30/10, anh T. mang s&uacute;ng ra qu&aacute;n nước tr&ecirc;n phố V&otilde; Văn Dũng, phường &Ocirc; Chợ Dừa, quận Đống Đa, để thử s&uacute;ng. Sau đ&oacute;, vi&ecirc;n đạn b&ecirc;n trong bắn ra, găm tr&uacute;ng anh Đức Anh (21 tuổi, sinh vi&ecirc;n Đại học Giao th&ocirc;ng Vận tải).</p> <p style="text-align: justify;">Chị D. (người th&acirc;n nạn nh&acirc;n) cho biết trước khi bị tr&uacute;ng đạn, anh Đức Anh đứng trước nh&agrave;, c&aacute;ch nơi anh T. thử s&uacute;ng khoảng 30 m.</p> <p style="text-align: justify;">&quot;Khi Đức Anh ngồi xuống th&igrave; bị vi&ecirc;n đạn găm tr&uacute;ng sườn v&agrave; xuy&ecirc;n tim&quot;, nh&acirc;n chứng kể v&agrave; cho hay ngay sau đ&oacute;, chị c&ugrave;ng người d&acirc;n đưa nạn nh&acirc;n đi cấp cứu nhưng nam sinh vi&ecirc;n kh&ocirc;ng qua khỏi.</p> </div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
40 năm thành lập VUSTA: Dư âm và... tự hào

40 năm thành lập VUSTA: Dư âm và... tự hào

Tham dự Lễ Kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt đội ngũ trí thức và 40 năm ngày thành lập VUSTA, tất cả đại biểu bày tỏ niềm tự hào là thành viên trong ngôi nhà chung của trí thức Việt Nam.
back to top