• trù dập người tố cáo sai phạm

Vụ trù dập người tố cáo sai phạm: Thanh tra Chính phủ "đốc thúc" Hà Nội
Thời sự-  Thế Kha - 06:25 09/03/2021
Thanh tra Chính phủ vừa có văn bản "đốc thúc", yêu cầu UBND TP Hà Nội báo cáo kết quả xử lý vụ trù dập người tố cáo sai phạm tại Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng.
--Quảng cáo---