• Trình phê chuẩn

Trình phê chuẩn bổ nhiệm 2 phó thủ tướng và 12 bộ trưởng, trưởng ngành
Thời sự- Hoài Thu - 18:06 07/04/2021
Thủ tướng Phạm Minh Chính trình danh sách đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm 2 phó thủ tướng cùng 12 bộ trưởng và thành viên Chính phủ.
--Quảng cáo---