• trieu hoi

Mỹ lấy làm tiếc về việc Pháp triệu hồi Đại sứ
Thế giới- Lan Nhi - 07:01 18/09/2021
Ngày 17/9, Nhà Trắng đã bày tỏ lấy làm tiếc về việc Pháp triệu hồi Đại sứ tại Mỹ để tham vấn, đồng thời khẳng định Mỹ muốn giải quyết căng thẳng thông qua đường ngoại giao.
--Quảng cáo---