• trieu chung

Khác biệt của người đã tiêm văcxin khi nhiễm Omicron
Khỏe- Khánh Thủy - 09:25 07/12/2021
Ở Mỹ, những người đã tiêm văcxin có triệu chứng nhẹ khi nhiễm biến thể Omicron. Ở Nam Phi, 90% số bệnh nhân phải nhập viện là những người chưa chủng ngừa.
--Quảng cáo---