• trẻ em

Triệu chứng nhiễm Omicron phổ biến nhất ở trẻ em
Khỏe- An Quý - 09:55 24/01/2022
Khi làn sóng của biến thể Omicron gia tăng trên khắp thế giới, trẻ em ngày càng bị lây nhiễm hơn bất kỳ biến thể nào trước đây.
--Quảng cáo---