• trau khong chua nam

Bỏng da do dùng cao trầu không chữa nám
Khoa học- 00:56 21/04/2018
Trầu không có tác dụng trong nhiều trường hợp nhưng dùng cao trầu không chữa nám có thể gây ra các biến chứng như bỏng da rất cao.
--Quảng cáo---