--Quảng cáo---
--Quảng cáo---

Trao đổi kinh nghiệm du lịch cộng đồng giữa Việt Nam và Thái Lan

TUYẾT VÂN - 20:21 01/02/2021

(khoahocdoisong.vn) - Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phục vụ Cộng đồng (CSIP) vừa phối hợp với Quỹ Toyota tổ chức Hội thảo liên quốc gia về “Du lịch cộng đồng - Nâng cao năng lực quản trị và tiếp cận thị trường - Trao đổi kinh nghiệm giữa Việt Nam và Thái Lan”.

 

Trong khuôn khổ dự án, 37 đại diện cho các tổ chức, cá nhân tham gia trong lĩnh vực du lịch cộng đồng của hai nước đã tham gia hai chuyến học tập tại Việt Nam và Thái Lan. Cùng với đó, dự án góp phần xây dựng kiến thức chung về du lịch cộng đồng thông qua việc tổ chức hội thảo chia sẻ thông tin, kinh nghiệm giữa hai nước, đồng thời biên soạn bộ tài liệu hướng dẫn làm du lịch cộng đồng chung của Việt Nam và Thái Lan và 2 tài liệu trường hợp điển hình về du lịch cộng đồng. Bên cạnh đó, hoạt động kết nối các cụm du lịch cộng đồng ở hai nước với thị trường trong khu vực cũng được diễn ra thông qua các nền tảng trực tuyến.Chương trình nằm trong Dự án được thực hiện đồng thời tại 2 nước Việt Nam và Thái Lan với đơn vị triển khai dự án tại Việt Nam là CSIP và Sapa O Chau; tại Thái Lan là Change Fusion và Local Alike. Dự án hướng đến việc nâng cao năng lực cho những đơn vị, cá nhân làm du lịch cộng đồng thông qua chia sẻ những thành công điển hình, tạo nền tảng nâng cao năng lực và hỗ trợ tiếp cận thị trường.

Bà Phạm Kiều Oanh, Giám đốc CSIP cho biết: “Trong hai năm 2019 và 2020, được sự hỗ trợ của Quỹ Toyota, CSIP đã nâng cao năng lực cho các đơn vị, cá nhân làm du lịch cộng đồng. Những kinh nghiệm từ dự án đã thúc đẩy quá trình vận động chính sách và các đối tác trong việc tạo dựng một môi trường thuận lợi nhằm phát triển du lịch cộng đồng, từ đó tạo sinh kế bền vững cho người dân địa phương ở cả hai nước”.

Bà Phạm Kiều Oanh, Giám đốc CSIP phát biểu tại hội thảo.

Nhằm tiếp tục xây dựng kiến thức chung về du lịch cộng đồng, từ đó tạo sinh kế bền vững cho người dân địa phương, CSIP tổ chức "Hội thảo Liên quốc gia về du lịch cộng đồng - nâng cao năng lực quản trị và tiếp cận thị trường - Trao đổi kinh nghiệm giữa Việt Nam và Thái lan". Hội thảo đã tổng kết và báo cáo các hoạt động và kết quả đã đạt được của Dự án, đồng thời tạo cơ hội để các bên làm du lịch cộng đồng ở Việt Nam và trong khu vực cùng thảo luận, trao đổi kiến thức và kinh nghiệm, tiến tới thúc đẩy sự phát triển bền vững của du lịch cộng đồng.

Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phục vụ Cộng đồng - CSIP là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, được thành lập năm 2008, tiên phong trong việc thúc đẩy phát triển của doanh nghiệp xã hội và các sáng kiến xã hội tại Việt Nam và các nước trong khu vực. Trung tâm hợp tác với các bên liên quan nhằm nâng cao nhận thức về doanh nghiệp xã hội, xây dựng mạng lưới trong nước và quốc tế, đồng thời thúc đẩy hình thành môi trường hoạt động thuận lợi hơn cho doanh nghiệp xã hội Việt Nam. CSIP đã hỗ trợ và tư vấn cho 140 doanh nghiệp xã hội Việt Nam.

 


(0) Bình luận
Nổi bật Khoa học & Đời sống
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---