Tranh cãi kịch liệt vụ BMW va chạm Mercedes trên phố Sài Gòn

Từ một vụ va chạm trên phố giữa hai chiếc xe sang khiến hai bên bị hư hại, dẫn đến những tranh cãi về việc ai là người có lỗi.

<div> <p>Vụ việc ban đầu xuất ph&aacute;t từ một&nbsp;<span>t&igrave;nh huống giao th&ocirc;ng</span>&nbsp;tại đ&ocirc; thị v&agrave;o ng&agrave;y 27/6 tr&ecirc;n đường ở Ph&uacute; Mỹ Hưng, Quận 7, TP.HCM giữa hai chiếc &ocirc; t&ocirc; hạng sang. Chiếc BMW X4 m&agrave;u xanh va chạm với chiếc Mercedes-Benz GL250 độ bodykit GLC 63 m&agrave;u đỏ.&nbsp;</p> <table> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image "><img alt="Tranh cãi kịch liệt vụ BMW va chạm Mercedes trên phố Sài Gòn" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/29/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_tranh-cai-kich-liet-vu-bmw-va-cham-voi-mercedes-benz-tren-pho-sai-gon.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc">Vụ va chạm giữa hai chiếc xe sang tr&ecirc;n phố xảy ra v&agrave;o ng&agrave;y 17/6</td> </tr> </tbody> </table> <p>Theo lời kể của một người bạn của chủ xe BMW sau vụ tai nạn, cả hai xe đều hư hại kh&aacute; nặng ở vị tr&iacute; va chạm nhưng chủ xe BMW ngỏ &yacute; kh&ocirc;ng muốn l&agrave;m căng thẳng, xe ai người đ&oacute; sửa. Tuy nhi&ecirc;n, ph&iacute;a l&aacute;i xe Mercede l&agrave; phụ nữ gọi người nh&agrave; đến giải quyết v&agrave; tranh c&atilde;i đ&uacute;ng sai để đ&ograve;i bồi thường. Kết quả, cả hai chiếc xe đều được đưa về trạm CSGT để giải quyết.</p> <p>Cũng theo người bạn của chủ xe BMW, chiếc BMW X4 vỡ mặt bảo vệ đ&egrave;n b&ecirc;n phải, một phần cản trước&hellip; c&oacute; chi ph&iacute; sửa hơn 200 triệu đồng. Ph&iacute;a c&ograve;n lại, chủ xe Mercedes-Benz GLC đ&atilde; trưng ra h&oacute;a đơn tạm t&iacute;nh chi ph&iacute; sửa hết 101 triệu đồng v&agrave; cho rằng xe BMW đi sai, cần phải bồi thường. Kết quả chưa ng&atilde; ngũ v&agrave; kh&ocirc;ng thể h&ograve;a giải. Người ph&iacute;a b&ecirc;n xe BMW cho biết cảnh s&aacute;t điều tra sau đ&oacute; đ&atilde; v&agrave;o cuộc, vụ việc c&oacute; dấu hiệu h&igrave;nh sự h&oacute;a v&igrave; thiệt hại t&agrave;i sản hơn 100 triệu đồng.</p> <table> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image "><img alt="Tranh cãi kịch liệt vụ BMW va chạm Mercedes trên phố Sài Gòn" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/29/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_tranh-cai-kich-liet-vu-bmw-va-cham-voi-mercedes-benz-tren-pho-sai-gon-1.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc">Cảnh s&aacute;t điều tra dựng lại hiện trường hai chiếc xe va chạm&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <p>Tuy nhi&ecirc;n, sau 2 ng&agrave;y c&acirc;u chuyện t&igrave;nh huống giao th&ocirc;ng tr&ecirc;n xảy ra, s&aacute;ng ng&agrave;y 29/6, anh Nguyễn Ngọc Trai, một người d&acirc;n đ&atilde; tiết lộ t&igrave;nh huống xảy ra tai nạn. Theo đ&oacute;, đoạn clip d&agrave;i khoảng 1 ph&uacute;t 30 gi&acirc;y ghi lại ho&agrave;n cảnh xảy ra va chạm giữa chiếc BMW v&agrave; Mercedes-Benz. Trước va chạm khoảng 10 gi&acirc;y, cả xe BMW X4 v&agrave; Mercedes-Benz GL250 c&ugrave;ng di chuyển ra khỏi d&atilde;y xe đỗ b&ecirc;n đường nhưng chiếc BMW đ&atilde; nhập l&agrave;n sớm hơn.</p> <p>Anh Nguyễn Ngọc Trai nhận định, dựa tr&ecirc;n h&igrave;nh ảnh thu được từ clip th&igrave; xe BMW m&agrave;u xanh đi thẳng ở thế được ưu ti&ecirc;n nhưng d&ugrave; tốc độ chậm nhưng kh&ocirc;ng c&oacute; dấu hiệu phanh khi gần va chạm, c&ograve;n xe Mercede-Benz nhập l&agrave;n chậm trong điều kiện chưa đủ an to&agrave;n.</p> <p>Sau khi đoạn clip xuất hiện, tranh c&atilde;i nổ ra kịch liệt tr&ecirc;n mạng x&atilde; hội. Dư luận chia l&agrave;m hai phe. Ph&iacute;a b&ecirc;nh vực xe BMW cho rằng chiếc Mercedes đ&atilde; nhập v&agrave;o đường sai quy tắc của luật giao th&ocirc;ng đường bộ, trong khi ph&iacute;a c&ograve;n lại n&oacute;i rằng l&aacute;i xe BMW lơ đ&atilde;ng n&ecirc;n mới kh&ocirc;ng quan s&aacute;t thấy chiếc Mercedes đang di chuyển ra, bằng chứng l&agrave; xe BMW kh&ocirc;ng hề đỏ đ&egrave;n phanh.</p> <p>Chủ xe BMW l&agrave; anh Ch&acirc;u Huy Quang, một luật sư ở TP.HCM.Anh Huy cho VietnamNet biết, cơ quan cảnh s&aacute;t điều tra đang l&agrave;m việc n&ecirc;n tạm thời kh&ocirc;ng b&igrave;nh luận g&igrave; th&ecirc;m.</p> <div><span>Điểm 1, Điều 13 Luật giao th&ocirc;ng đường bộ về sử dụng l&agrave;n đường như sau:</span><br /> <span>Tr&ecirc;n đường c&oacute; nhiều l&agrave;n đường cho xe đi c&ugrave;ng chiều được ph&acirc;n biệt bằng vạch kẻ ph&acirc;n l&agrave;n đường, người điều khiển phương tiện phải cho xe đi trong một l&agrave;n đường v&agrave; chỉ được chuyển l&agrave;n đường ở những nơi cho ph&eacute;p; khi chuyển l&agrave;n đường phải c&oacute; t&iacute;n hiệu b&aacute;o trước v&agrave; phải bảo đảm an to&agrave;n.</span></div> <p>&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo vietnamnet.vn
"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

Báo cáo nghiên cứu vừa công bố của J&T Express cho thấy, thói quen mua sắm trực tuyến của người Việt phát triển mạnh mẽ trong dịch và duy trì khá bền vững sau đó. Đáng chú ý, nhu cầu mua sắm trên các sàn thương mại điện tử không chỉ ở các thành phố lớn mà đang "bùng nổ" ở nông thôn.
back to top