• tran hoang ngan

'Tất cả kịch bản tăng trưởng sẽ thất bại nếu không nhập được vaccine'
Phản biện- Thu Hằng - Thư Trần - 14:46 10/06/2021
Chuyên gia đánh giá tiềm năng của Việt Nam rất lớn khi kinh tế thế giới phục hồi. Tuy nhiên, tất cả kịch bản tăng trưởng đều sẽ thất bại nếu không nhập được vaccine Covid-19.
--Quảng cáo---