• tram y te phuong

TPHCM: 430 bác sĩ mới tốt nghiệp sẽ thực tập tại trạm y tế phường, xã
Thời sự- An Quý - 07:00 08/01/2022
430 bác sĩ mới tốt nghiệp, gồm 420 bác sĩ Đại học Y Phạm Ngọc Thạch và 10 bác sĩ Đại học Y Dược TPHCM sẽ thực tập tại trạm y tế phường, xã trong thời gian tới.
--Quảng cáo---