• tram vu tru

Biến nước thải thành nước uống trên trạm vũ trụ
Khoa học- T.Lương (st) - 17:15 21/11/2021
Hệ thống xử lý nước trên trạm vũ trụ Thiên Cung, Trung Quốc có thể lọc sạch nước thải từ các thiết bị và phi hành gia để tái sử dụng.
--Quảng cáo---