• tram bot

Nhân viên Trạm BOT Ninh Xuân bị đâm
Thời sự- An Bình - 19:37 03/01/2021
Trong lúc làm nhiệm vụ tại Trạm BOT Ninh Xuân, ông Ninh bị một người đến gây sự. Anh ta sau đó dùng dao đâm ông Ninh trọng thương.
--Quảng cáo---