• trạm bơm

Xây 8 trạm bơm dã chiến bổ cập nước cho sông Tô Lịch
Thời sự- Võ Hải - 22:53 04/03/2021
Thành phố lên kế hoạch bổ cập nước từ sông Hồng vào sông Tô Lịch và sông Nhuệ bằng trạm bơm dã chiến.
--Quảng cáo---