• trai phieu

Doanh nghiệp bất động sản phát hành thêm 37.395 tỷ đồng trái phiếu
Kinh tế- Thiên Ân - 10:55 14/06/2022
Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA) vừa có báo cáo cập nhật về tình hình thị trường trái phiếu tháng 5, với 1 đợt phát hành trái phiếu ra công chúng và có 34 đợt phát hành TPDN riêng lẻ với tổng giá trị phát hành 24.105 tỷ đồng.
--Quảng cáo---