• trai phieu ngan hang

"Chỉ" 29% trái phiếu bất động sản không có tài sản đảm bảo
Kinh tế- Hoàng Hà - 09:30 12/01/2022
Ngân hàng, doanh nghiệp bất động sản là hai nhóm phát hành lượng trái phiếu lớn nhất năm 2021. Trong đó, tổng khối lượng phát hành nhóm ngân hàng là 223 nghìn tỷ đồng, bất động sản đạt hơn 214 nghìn tỷ đồng.
--Quảng cáo---