TPHCM yêu cầu quận 5 chấn chỉnh sử dụng tài sản công trên địa bàn

Nhiều đơn vị sự nghiệp công lập ở quận 5 đã sử dụng nhà, đất công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh - liên kết, nhưng chưa lập dự án hoặc dự án chưa được duyệt vẫn tổ chức thực hiện.

Những đơn vị này đã chưa thực hiện đúng quy định pháp luật về quản lý sử dụng nhà đất công.

Chủ tịch UBND quận 5 phải chịu trách nhiệm với vai trò là người đứng đầu, được giao quản lý nhà đất công.

Mới đây, Thanh tra TPHCM đã có kết luận số 109/TB-TTTP-P1 đối với trách nhiệm của Chủ tịch UBND quận 5 trong việc chấp hành pháp luật thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo; việc chấp hành pháp luật quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn quận 5.

cho-lon.jpg
Quận 5 - Ảnh minh họa

Căn cứ kết quả thanh tra trong thời kỳ 2018 - 2020 về việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng tài sản công. Gồm có đất, nhà, công trình và các tài sản khác gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn quận 5.

Quận 5 có diện tích 4,27km², dân số hơn 160.000 người và 14 phường, 43 trường công lập.

Theo kết luận của Thanh tra TPHCM, công tác quản lý nhà nước của UBND quận 5 đối với nhà đất công đã có phương án sắp xếp lại, xử lý còn chưa kiên quyết trong chỉ đạo; thiếu tính chủ động, chưa kịp thời.

Công tác giám sát thanh tra kiểm tra chưa thường xuyên, thiếu nhân sự thực hiện công tác quản lý.

Tổ chức triển khai thực hiện phương án sắp xếp lại xử lý chưa nghiêm, còn để kéo dài nhiều năm; chưa theo dõi đôn đốc các đơn vị trong việc lập, điều chỉnh, phê duyệt dự án.

Qua đó dẫn đến việc khai thác nhà, đất công không hiệu quả theo như phương án đã được UBND thành phố phê duyệt nên chưa thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao.

Cty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận 5 trích chi lương từ nguồn thu hoạt động cho thuê nhà sản xuất kinh doanh thuộc sở hữu nhà nước theo chỉ đạo của văn bản số 6047/UBND-CNN ngày 13/11/2013 của UBND TPHCM, nhưng đến nay văn bản nêu trên chưa phù hợp quy định pháp luật về Luật quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017, Nghị định số 167/2017/NĐ-CP 31/12/2017 của Chính phủ.

Trách nhiệm thuộc Phòng Tài chính Kế hoạch TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận 5, chủ tịch UBND các phường nơi có nhà, đất công, thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập được giao sử dụng nhà đất công.

Ngoài ra, Sở Tài chính cần rút kinh nghiệm trong việc chậm có ý kiến thẩm định, phê việc đối với các dự án do UBND quận 5 trình; chưa thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu cho UBND TPHCM trong việc quản lý, sử dụng nguồn thu từ hoạt động cho thuê nhà sản xuất kinh doanh thuộc sở hữu nhà nước khi quy định pháp luật có thay đổi như đã nêu trên.

Thanh tra thành phố kiến nghị và được Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh châu kết luận chỉ đạo tại thông báo số 860/TP-VP ngày 29/11/2021 của Văn phòng UBND TPHCM.

Quận 5 phải tăng cường chỉ đạo các phòng tham mưu nghiệp vụ, các đơn vị sự nghiệp công lập chấn chỉnh công tác quản lý, sử dụng nhà, đất công trình và các tài sản khác gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn quận, không để phát sinh sai phạm dẫn đến khó khắc phục. Trong đó cần chú ý công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán xử lý vi phạm theo đúng quy định.

Thanh tra yêu cầu Quận 5 chấn chỉnh và chấm dứt tình trạng cho thuê lại, sử dụng không đúng mục đích thuê.

UBND quận 5 cần xem xét xử lý giải quyết dứt điểm 25 địa chỉ nhà, đất công sử dụng không đúng phương án sắp xếp lại, xử lý đã nêu tại kết luận thanh tra và các trường hợp tương tự.

Các đơn vị sự nghiệp công lập cần chấm dứt việc sử dụng nhà đất công được giao vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh liên kết mà không có đề án.

Khẩn trương triển khai thực hiện đúng phương án sắp xếp lại, xử lý đối với 86 địa chỉ nhà, đất công gồm 75 trường hợp đang thực hiện và 11 trường hợp chưa thực hiện đã được UBND TPHCM phê duyệt.

Đồng thời quận 5 tiếp tục rà soát, báo cáo kê khai, đề suất phương án sắp xếp lại, xử lý có hiệu quả phù hợp với quy hoạch và đúng quy định.

Tiến hành kiểm tra tính chính xác hợp pháp của số tiền cho thuê lại một phần nhà, đất công của 31 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc quyền quản lý của UBND quận 5.

Các khoản chi không đúng mục đích, không đúng đối tượng, cần được xử lý và thu hồi nộp ngân sách nhà nước sau khi trao đổi thống nhất với Sở Tài chính.

Theo Đời sống
ACBS dự báo GDP Việt Nam có thể tăng 8,5% trong năm nay

ACBS dự báo GDP Việt Nam có thể tăng 8,5% trong năm nay

Báo cáo Tóm tắt dự phóng vĩ mô của Việt Nam sau việc tăng lãi suất của Cục Dữ trự Liên bang Mỹ (FED) do Chứng khoán ACB (ACBS) vừa công bố dự báo, ở kịch bản tích cực, GDP Việt Nam có thể tăng 10,4% trong 6 tháng cuối năm và 8,5% cho cả năm.
Tỉnh nào miễn học phí cho học sinh?

Tỉnh nào miễn học phí cho học sinh?

Học sinh cả nước đã bước sang tuần học thứ tư sau khai giảng, đã có 7 địa phương quyết định miễn học phí, 2 thành phố công bố số tiền hỗ trợ học sinh năm học 2022-2023.
back to top