--Quảng cáo---
--Quảng cáo---

TPHCM tiếp tục đề xuất phương án thu giá dịch vụ thoát nước

HỮU THÔNG - 06:33 01/04/2021

(khoahocdoisong.vn) - Sở Xây dựng TPHCM vừa đề xuất dự thảo giá dịch vụ thoát nước trên địa bàn TP giai đoạn 2020-2024.

Theo đó, Sở Xây dựng đã đưa ra ba phương án đề xuất thu giá thoát nước để tham vấn các sở ngành. Cụ thể, phương án 1: Lấy theo giá nước sạch năm 2019, mức thu phí môi trường đang được thu bằng 10% giá cấp nước. Từ năm 2020-2024 mức thu giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải tính thêm 3% mỗi năm; phương án 2: Lấy theo giá nước sạch 2019, mức thu phí môi trường đang được thu bằng 10% giá cấp nước. Từ năm 2020-2024 mức thu giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải tính thêm 5% mỗi năm; phương án 3: Lấy theo giá nước sạch năm 2019, mức thu phí môi trường đang được thu bằng 10% giá cấp nước. Năm 2020, giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải sẽ thu bằng 20% giá nước sạch. Từ năm 2021-2024, mức thu phí tính thêm 5% mỗi năm.

Nguồn thu từ giá dịch vụ thoát nước sẽ được sử dụng cho các mục đích đầu tư, duy trì, phát triển hệ thống thoát nước.

Phương án 2 được đánh giá là khả thi, đảm bảo không đột biến gây tác động xã hội đáng kể, không ảnh hưởng đột biến đến nguồn chi ngân sách trong suốt lộ trình. Với phương án này, Sở Xây dựng lấy giá nước sạch, cộng với mức thu phí môi trường đang thu bằng 10% giá cấp nước để đưa ra mức giá dịch vụ thoát nước năm 2021 là 15%. Cứ theo lộ trình tăng mỗi năm 5%, đến năm 2025 mức thu giá dịch vụ thoát nước bằng 35% giá nước sạch (chưa 10% tính thuế giá trị gia tăng). Việc thu phí sẽ áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình (gọi chung là hộ thoát nước) có hoạt động xả nước thải sinh hoạt vào hệ thống thoát nước trên địa bàn TP.

Về phương thức thu, đối với các hộ thoát nước sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung của Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV, sẽ căn cứ trên khối lượng nước sạch tiêu thụ hàng tháng trên hóa đơn tiền nước để thu phí dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải.

Đối với các hộ thoát nước không sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung, Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức xây dựng phương án thu tiền dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải. Giá thu không thấp hơn mức thu của các hộ thoát nước sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung.

Nguồn thu từ dịch vụ thoát nước thải được để lại 1% trên tổng số thu thực tế để chi trả chi phí dịch vụ đi thu; thực hiện các nghĩa vụ thuế và nghĩa vụ tài chính khác (nếu có), phần còn lại nộp vào ngân sách nhà nước để sử dụng cho các mục đích đầu tư, duy trì, phát triển hệ thống thoát nước và các chi phí hợp lệ khác theo quy định hiện hành.


(0) Bình luận
Nổi bật Khoa học & Đời sống
Chế pháo nổ từ diêm theo youtube bé 10 tuổi bị bỏng 2 mắt và mặt
Khỏe- Thúy Nga - 20:40 18/01/2022
Các bác sĩ Khoa Mắt, Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới cho biết, bệnh viện mới tiếp nhận và điều trị cho bé trai 10 tuổi bị bỏng 2 mắt và vùng mặt do chế pháo rất thương tâm.
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---